Ngực càng to thì càng tốn - Loại thuế vô lý nhất trong lịch sử loài người chỉ có tại Ấn Độ

Dù bạn ở bất kì đất nước nào trên thế giới thì nộp thuế chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân. Có hàng trăm thứ thuế như: thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp, thuế sử dụng đât, thuế giá trị gia tăng,... Tuy nhiên, có một loại thuế chỉ có phụ nữ Ấn Độ được trao "đặc quyền" đóng hàng tháng chính là "Thuế ngực".