[Đi & Gặp] - Trên trời một màu mưa trắng, dưới đất mấy vòng khăn tang

(Sống Khoẻ Plus) - Mọi nỗ lực cũng rơi vào vô vọng. Sau nhiều tiếng đồng hồ, cuối cùng thi thể người con, người cha Đoàn Văn Bình cũng tìm thấy. Xóm nghèo lại nhốm màu bi ai. Một “đứa con” đã mãi mãi “nằm xuống”...