THUC PHAM TAN VIET SIN
THONG TIN VE COVID-19

10 thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2020

Hãng cung cấp dữ liệu bất động sản Property Shark vừa công bố xếp hạng thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ. Trong đó, thành phố đứng đầu danh sách có giá nhà trung bình năm 2020 là 7 triệu USD.

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG