THUC PHAM TAN VIET SIN
THONG TIN VE COVID-19

Bão số 9 là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam trong khoảng 20 năm trở lại đây!

(Sống Khoẻ Plus) - Đến trưa ngày 28/10/2020, Bão số 9 đã khiến hàng ngàn nhà dân ở Quảng Ngãi bị tốc mái, gió giật cấp 12-13, có nơi cấp 14-15 và có 26 thuyền viên trên 2 tàu cá bị mất tích.

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG