HERBALIFE VIETNAM
THONG TIN VE COVID-19

Bạn đã học được những gì từ Workshop “du lịch nhìn ra thế giới”?

(SK+)- “Du lịch nhìn ra thế giới” là nơi các bạn sinh viên du lịch có dịp gặp gỡ, giao lưu cùng với chuyên gia để lắng nghe những trải nghiệm du lịch thế giới từ thực tế, tìm hiểu các mô hình hay có thể vận dụng tại Việt Nam, giúp sinh viên du lịch có thêm cảm hứng và niềm tin để theo đuổi và tiến xa hơn với nghề.

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG