Việt Nam lọt top 10 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2020

(Sống Khoẻ Plus) - Năm 2020, Việt Nam tiếp tục nhận được những đánh giá cao của cộng đồng thế giới khi trở thành một trong 10 những điểm đến hàng đầu.