[01] - Điều diệu kỳ từ đôi tay

Sống trong thế giới lặng yên của các bạn và nhận ra điều kì diệu từ đôi tay. Từ đôi tay ấy, cả những bạn Điếc và bạn Nói bước vào thế giới của nhau, hiểu nhau, yêu thương và đồng cảm.