#
cuoc thi khoanh khac dang song

Dịch Covid-19: Người Việt ở nước ngoài nên về hay không về?

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến nhanh, phức tạp hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần tỉnh táo, cân nhắc sáng suốt về việc có nên về nước thời điểm này hay không.

THƯƠNG HIỆU VÌ CỘNG ĐỒNG