Dù giàu có đến mấy thì trưởng thành cũng phải cô đơn mà thôi...

Thật ra, con người ta càng trưởng thành, càng tạo dựng cho mình một bức tường vững chắc hơn để chống đỡ với những khó khăn ập đến. Cũng vì thế, khi con người ta càng trưởng thành, lại càng vô tình lãng quên cách yêu thương chính mình.