HERBALIFE VIETNAM
THONG TIN VE COVID-19

Khi họp, lãnh đạo rất ghét 3 kiểu nhân viên. Dân văn phòng nên biết để tránh

Với mọi công ty, cuộc họp là điều cần thiết để một công ty phát triển, đây cũng là dịp để nhân viên thể hiện được tài năng cũng như lấy lòng các cấp lãnh đạo, nhưng một số nhân viên lại không biết tận dụng, có những cách cư xử không mấy hợp ý sếp.

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG