CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Cập nhật lịch đi học, nghỉ học của 63 tỉnh, thành: Nhiều nơi cho nghỉ hè sớm

Hoàng Trường

Đến nay, nhiều tỉnh, thành đã hoàn thành kiểm tra học kỳ II và đã cho học sinh nghỉ học sớm.

Học sinh 63 tỉnh, thành phố đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành năm học 2020 - 2021 sớm trước thời hạn, qua đó dành thời gian tập trung phòng, chống dịch hiệu quả. Một số nơi đến nay vẫn tiếp tục cho học sinh nghỉ và vẫn chờ thời điểm thích hợp để đón học sinh quay lại trường, tiếp tục kiểm tra, đánh giá học kỳ II theo kế hoạch năm học.

Cập nhật lịch đi học, nghỉ học của 63 tỉnh, thành: Nhiều nơi cho nghỉ hè sớm - Ảnh 1.
 
Cập nhật lịch đi học, nghỉ học của 63 tỉnh, thành: Nhiều nơi cho nghỉ hè sớm - Ảnh 2.
 
Cập nhật lịch đi học, nghỉ học của 63 tỉnh, thành: Nhiều nơi cho nghỉ hè sớm - Ảnh 3.
 
Cập nhật lịch đi học, nghỉ học của 63 tỉnh, thành: Nhiều nơi cho nghỉ hè sớm - Ảnh 4.
 
Cập nhật lịch đi học, nghỉ học của 63 tỉnh, thành: Nhiều nơi cho nghỉ hè sớm - Ảnh 5.
 

Có thể bạn quan tâm