HERBALIFE VIETNAM
THONG TIN VE COVID-19

6 đại dự án trị giá hàng nghìn tỉ đồng nằm bất động

Các siêu dự án đô thị và xây dựng với vốn đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng vẫn trong tình trạng "giậm chân tại chỗ" dù đã nhiều năm trôi qua.

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG