CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

HDV du lịch: Chủ động thích ứng và khơi dậy niềm đam mê nghề trong người trẻ

Tính đến tháng 8/2021, đã trải 20 tháng, đại dịch Covid-19 đã có những tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, du lịch là ngành nghề chịu ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề nhất. Thực tế là doanh nghiệp phá sản và người lao động mất việc. Nhưng khó khăn ấy không cản trở được người trẻ bằng nỗ lực chủ động thích ứng và khơi dậy niềm đam mê nghề.