CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

NCKH là cơ hội để sinh viên tích lũy thêm kiến thức, tạo nền tảng cho khởi nghiệp

TS. Vũ Thị Bích Hậu – Phó Giám đốc Sở KH & CN TP Đà Nẵng đã biểu dương và nhấn mạnh những kết quả đạt được trong NCKH của sinh viên trường ĐH Đông Á: “NCKH là cơ hội để sinh viên tích lũy thêm kiến thức, tạo nền tảng cho khởi nghiệp…”