TRAO GIAI CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Những điều kiện và đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định

Nhà ở xã hội là loại hình nhà ở giá thấp, được bán cho một số đối tượng nhất định. Tuy nhiên, không phải ai cũng mua được nhà ở xã hội, còn tùy thuộc vào đối tượng và điều kiện được mua.