CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành tiếp nhận hơn 37 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trong đợt vận động ủng hộ, đóng góp công tác phòng chống dịch Covid-19, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành (Đồng Nai) đã tiếp nhận hơn 37 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân gửi về để san sẻ đến người dân đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.