Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát động ủng hộ kinh phí mua Vaccine COVID-19

Chiều ngày 23/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức chương trình tiếp nhận kinh phí mua Vaccine thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm kêu gọi các cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp bằng tình cảm, tấm lòng nhân ái, sẻ chia.