TRAO GIAI CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Chúng ta đã bỏ quên thời gian bên cạnh ba mẹ?

Ngày bé quẩn quanh bên ba mẹ, ăn rồi lại học, học rồi lại chơi, chẳng biết đời cơ cực thế nào. Mỗi ngày chỉ cần được ở bên ba mẹ đã đủ hạnh phúc.