Trung Nguyên Legend

Phong thủy và Sức khỏe

Người Trung Hoa cổ cho rằng phong là khí chuyển động, thủy là dòng nước. Các yếu tố này tác động mạnh mẽ lên con người. Phong thủy tốt thì con người mới tươi vui, khỏe mạnh và ngược lại.