CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Vì sao dân Design lại chọn MacBook là công cụ hành nghề?

Nhiều người thường nghĩ dân Design không nhất thiết phải dùng Macbook, vì trên thị trường có rất nhiều các dòng laptop khác có thể đáp ứng nhu cầu việc làm của họ. Tuy nhiên, nếu bạn đọc qua bốn điều sau đây, bạn sẽ thấy MacBook sinh ra là để dành cho dân Design.