CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Có bà mẹ đứng chờ con...

Tết sầm sập về trong thôn xóm, nhà bên đã “eng éc” tiếng lợn kêu từ rằm tháng chạp, nhà bên kia nữa đã hạ chuối hạ tre để gói bánh, nhiều nhà khác nữa cũng đang tưng bừng. Còn bà thì, vẫn thui thủi!