CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

11 dấu hiệu trả lời cho câu hỏi "bạn có đang quan hệ đủ hay không?"

"Bạn đã quan hệ đủ hay chưa?", chính là câu hỏi gây bối rối cho nhiều người nhưng chẳng thể hỏi ai. Bởi đó là chuyện không phải dễ nói và dễ trả lời. Thay vì cứ tránh né chuyện này bạn nên chủ động trang bị cho mình một ít kiến thức cho cuộc sống tình dục hiện tại của mình.