CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Tôi trở thành trẻ tự kỷ

Hồi còn trẻ, tôi là một đứa bé nhiều mơ mộng, nhiều tưởng tượng. Ngày đó, tôi cũng là học sinh tiểu học duy nhất của trường đạt giải thưởng cấp thành phố về viết truyện. Thế nhưng, cái gì hơi “khác người” thường ít được ủng hộ. Và tôi là một trong số đó…