Tiêu chí được đặt lên hàng đầu khi mua nhà là gì?

Nhà là tài sản lớn, vì vậy khi quyết định mua nhà người dân luôn tìm hiểu rất kỹ. Ngoài ngôi nhà có chất lượng xây dựng tốt thì môi trường ở khu vực sống cũng rất được quan tâm.