CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Ra mắt gian hàng JCI Vietnam, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và gây quỹ hỗ trợ dịch Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày tháng gồng mình chiến đấu với đại dịch COVID-19. Việc thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội là điều tất yếu nhưng cũng gây ra nhiều khó khăn cho người dân trong việc tìm mua thực phẩm tươi, sạch mỗi ngày.