Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam vinh dự được đưa vào danh mục tạp chí của SCOPUS

Ngày 30/4/2021 Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam (Vietnam Journal of Computer Science) Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Tổng biên tập GS.TS. Nguyễn Ngọc Thành dưới sự hợp tác với NXB Springer từ năm 2013 và với NXB World Scientific Publishing từ năm 2019 đến nay đã chính thức được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu SCOPUS.