CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Trí tuệ nhân tạo: Big Data – Bộ nhớ khổng lồ trong tương lai!

Hòa nhịp cùng với xu hướng hiện đại 4.0, ngày càng có nhiều phát minh to lớn từ trí tuệ nhân tạo. Trong đó không thể không kể đến Big Data, vì đa số hiện tại mọi dữ liệu quan trọng dùng để phục vụ cho việc phân tích, thống kê đều nhờ đến Big Data. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, Big Data còn đóng một vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực y tế.