CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Một số khuyến cáo quan trọng để giảm thiểu nguy cơ nhiễm Covid-19 khi chế biến thực phẩm động lạnh

Với mục đích phát hiện và cô lập Coronavirus SARS-CoV-2 sống trên bao bì vật chứa đựng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ Trung Quốc đại lục, các nhân viên liên quan tới công việc này cũng cần phải cẩn trọng và phòng ngừa mối nguy nhiễm này.