“Quân ơi, đừng chết!”

“Quân ơi, đừng chết!”, câu nói đã khiến tôi mấy đêm khó ngủ. Tôi luôn tự hỏi, sao một người trẻ lại phải chết? Lúc biết chẳng còn sống bao lâu nữa tôi sẽ ra sao? Bạn bè biết tôi sắp chết họ sẽ thế nào?