Trung Nguyên Legend

Những ai được ra đường trong khung giờ giới nghiêm của TP.HCM?

Ngày 26/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký văn bản khẩn về tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường. Trong văn bản quy định rõ những nhóm đối tượng được ra đường sau 18h ngày 26/07/2021.