CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Đà Nẵng trao quà Tết cho người nghèo

Ngày 16/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và trao quà Tết cho người dân nghèo, công nhân, người lao động, người bị ảnh hưởng chất động da cam, dioxin trên địa bàn TP Đà Nẵng.