TRAO GIAI CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

“Thẻ xanh Covid” đồng hành cùng lộ trình mở cửa kinh tế tại TPHCM

Từ sau 15/9, TP. HCM sẽ từng bước thực hiện các biện pháp mở cửa, phục hồi kinh tế theo 3 giai đoạn với sự có mặt xuyên suốt của “Thẻ xanh Covid”.