CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Từ tháng 1/2022, mang thẻ CCCD đi cầm cố, thế chấp sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng

Từ ngày 01/01/2022, hai quy đinh mới đáng chú ý về căn cước công dân chính thức có hiệu lực là phạt tiền 500.000 đồng khi không đổi CCCD khi hết hạn và mang CCCD đi cầm cố, thế chấp sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng.