CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Tiền giải thưởng từ các cuộc thi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Những trường hợp nhận thưởng (bao gồm các hình thức khuyến mãi, các cuộc thi trao giải và hình thức xổ số) đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định: Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x thuế suất 10%.