CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

“Học online” thách thức hay cơ hội đối với học sinh cấp thấp?

Dịch bệnh kéo dài đã khiến các em học sinh không thể tập trung tại nhà trường tiếp tục cho việc khai giảng năm học mới. Trước tình hình đó, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các tỉnh thành đang có dịch bệnh bùng phát thực hiện khai giảng và giảng dạy “online”