CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Hỗ trợ 1.200 trẻ mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa do đại dịch Covid-19 tại TPHCM

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội LHPN TPHCM, Báo Phụ nữ TPHCM, Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM vừa công bố chương trình “Vòng tay yêu thương” hỗ trợ 1.200 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 đến năm các em đủ 18 tuổi.