Trung Nguyên Legend

Cái giá của hòa bình!

Hôm nay lại chợt nhớ ngày này mấy năm trước, giữa trưa nắng mùa hè tháng 7 ở vùng cát Tam Nghĩa (Núi Thành, Quảng Nam), đang đi bỗng giật bắn mình khi nghe vang lên những tiếng: “Xung phong! Xung phong!”, kèm với đó là những tiếng “đạn bắn, bom rơi”.