CUOC THI KHOANH KHAC DANG SONG NAM 2021

Trưởng thành chưa bao giờ là khó?

Người ta thường nói rằng “Việc trưởng thành sẽ đối mặt với rất nhiều các nổi lo trong cuộc sống và gia đình. Thường những đối mặt ấy luôn đi đến ngõ cụt”. Nhưng đây chỉ là lời nói phiến diện và tiêu cực. Liệu bạn có bao giờ học cách trưởng thành chưa, hay cứ mãi sống trong những suy nghĩ trẻ con?