#
cuoc thi khoanh khac dang song

Nguyễn Ngọc Ánh - cô gái từ bỏ công việc ổn định đi nhặt rác với ước mơ làm sạch Việt Nam

Có người bảo Ngọc Ánh 'lo chuyện bao đồng' nhưng chị mặc kệ tất cả bởi lẽ trong tim cô gái này chỉ có một mối quan tâm duy nhất là làm sao để làm sạch Việt Nam.

THƯƠNG HIỆU VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG